Vi bryr oss om hållbarhet…

Vi på Sollebrunns Betongelement tar hållbarhetsfrågan på största allvar – för vår bransch står onekligen i skottgluggen när det i dessa tider kommer till diskussioner om stora utsläpp av koldioxid. Detta berör framförallt cementframställningen och det är inget som vare sig vår leverantör eller vi förnekar. Vi vet också att det pågår ett mycket intensivt arbete bland de stora aktörerna inom cementindustrin för att förbättra processerna och därmed kunna minska klimatpåverkan. Vår cementleverantör har en ambitiös färdplan mot ett klimatneutralt betongbyggande. Vi stöttar detta till 100 procent och följer utvecklingen mycket noga.

Även om det är cementframställningen som står för den överlägset största delen av koldioxidutsläppen i vår bransch så finns det mycket som vi kan bidra med själva. Vi är också medvetna om att kraven på sänkta koldioxidutsläpp och därmed minskad klimatpåverkan från såväl myndigheter som kunder skärps kontinuerligt. Just därför har vi tagit fram en rad åtgärder för att dra vårt strå till stacken för en ökad hållbarhet. Vårt övergripande mål är en reduktion av vårt egengenererade klimatavtryck med 80% fram till 2022.

Investering i ny biopanna

Från och med årsskiftet 2021 ersattes vår gamla oljepanna med en modern biopanna som eldas med träflis. Det innebär att vi kan återanvända vårt formvirke, som tidigare blev avfall. I det här projektet fick vi stöd från Naturvårdsverket och deras riktade insats ”klimatklivet”.

Investering i solpaneler

I samband med byggnation av vår nya efterbearbetningshall på 1500 kvm försåg  vi delar av taket med solpaneler. Totalt handlar det om en anläggning på 70 kilowatt med möjlighet till utbyggnad av den dubbla storleken. Den nya anläggningen svarar numera för en tredjedel av vårt totala elbehov. Eventuellt överskott, som produceras sommartid och på helger, säljs tillbaka till Bjärke Energi såsom nätägare. Leverantör och installatör av solpanelerna var Nossebro Energi och investeringskostnaden uppgick till ca 1 miljon kronor, varav delar har erhållits som bidrag från Länsstyrelsen.

Fossilfria transporter via BRA Åkeri

BRA Åkeri AB är ett vaket företag som hela tiden vill ligga i framkant när det gäller att erbjuda fossilfria biodrivmedel med minimal miljöpåverkan. En av de mest kraftfulla insatserna för minskad klimatpåverkan var när företaget bytte drivmedel från traditionell diesel till biodrivmedel. Redan för ett antal år sedan började man att köra på HVO 100 (Eco-1) som framställs av bioprodukter. Eco-1 är ett förnybart biodrivmedel och är att betrakta som marknadens renaste drivmedel. Biodrivmedlet Eco-1 är hållbarhetscertifierat av Energimyndigheten
och det reducerar det fossila koldioxidutsläppet med minst 80 procent. Vi på Sollebrunns Betongelement gläds åt att ha en lokal samarbetspartner som satsar på ett miljövänligt alternativ i den allt känsligare transportfrågan.

Subventioner av laddhybrider för tjänstebilar

Vid nyanskaffning av tjänstebilar är vår ambition att styra mot laddhybrider som är ett mer hållbart alternativ. Den största miljövinsten med en laddhybrid, jämfört med en som drivs av bensin/diesel, är att den släpper ut mycket mindre koldioxid. Att den dessutom är tystare, billigare och roligare att köra gör ju inte saken sämre…

100% förnybar el

Via vårt lokala elbolag BestEl köper vi 100% ”grön” eller förnyelsebar el. Det innebär att BestEl har tecknat ursprungsgarantier för sina elleveranser och att de därmed är klimatneutrala och producerade av förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten.

Utbildning i Miljöbyggnad

Delar av vår personal har genomgått en grundutbildning i Miljöbyggnad som är ett svenskt certifieringssystem. Kursen har gett oss goda kunskap i hur systemet Miljöbyggnad är uppbyggt och fungerar. Miljöbyggnad passar för både bostäder och lokalbyggnader. Ett hus miljöpåverkan bedöms efter energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler och tar upp 16 olika indikatorer inom energi, inomhusmiljö och materialval. Utbildningen har gett oss grundläggande kunskaper för att vi ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad.

Miljövarudeklarationer via EPD

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. För att våra kunder ska kunna miljöcertifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad 3.0 Guld, har vi tagit fram så kallade EPD:er för våra specifika produkter.

Kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete

Vi på Sollebrunns Betongelement jobbar givetvis aktivt och kontinuerligt med att utveckla vårt kvalitets- och miljöarbete. Allt för att leva upp till de befintliga regelverk och höga krav som ställs idag. Mer om detta kan du läsa under huvudrubriken Om oss/Kvalitet & miljö. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar.