Referenser

Nedan följer att axplock av olika byggprojekt där Sollebrunns Betongelement varit delaktiga som leverantör.

Noltorpshöjd (Bananen), Alingsås
Vi har tillverkat och levererat samtliga prefabricerade betongelement (undantaget trapporna) till två sjuvånings punkthus i Alingsås. Det vill säga yttervägg, innervägg, massiva bjälklag, balkonger samt pelare. I detta projekt har kunden valt att måla fasaderna och montera fönster på arbetsplatsen efter montaget.

Havstornet, Norrtälje
Tillverkning och leverans av balkongplattor som är monterade runt hela huskroppen i sexton våningar.

Fem Elementen, Sundbyberg
I detta projekt har beställaren valt att arbeta med fasaderna på ett varierat sätt. Vissa fasader är helt släta, andra har varierad fasadlinje tack vare försänkningar och förhöjningar. Dessutom har en del fasader gjutits mot en matris som ser ut som en rå brädyta. De randiga ytterväggselementen är gjutna mot en matris som innebär att ballasten synliggörs på vissa partier, en så kallad friläggning. Vissa fasader målas på arbetsplatsen efter montage. Vi har projekterat, tillverkat och levererat samtliga prefabricerade betongelement till detta projekt – dvs yttervägg, innervägg, massiva bjälklag och balkonger. Fönster inklusive fönsterbleck har monterats på fabrik.

Fjällnäset, Stockholm
Tillverkning och leverans av bland annat yttervägg. Fasaderna varierar mellan med ingjutet tegel och slät betongyta.

Kalvsvik, Jordbro
Projektering, produktion och leverans av kompletta prefabricerade stommar, bestående av yttervägg, innervägg, massiva bjälklag, balkonger samt pelare. Ytterväggarna är utsmyckade med liggande spårmarkeringar och har målats på fabrik. Fönster, inklusive fönsterbleck, har monterats på fabrik. Balkongerna är upphängda i dragstag.

Vallhamra Torg, Partille
Projekt Vallhamra Torg har levererats i två etapper. Vår delaktighet i projektet har bestått av projektering, tillverkning och leverans av balkongplattor. Balkongplattorna är med isoleringsmoduler momentinspända i de platsgjutna bjälklagen för att minimera köldbryggor.

Orangeriet, Beckomberga
Projektering, produktion och leverans av kompletta prefabricerade stommar bestående av yttervägg, innervägg, massiva bjälklag, balkonger samt pelare. Ytterväggarna som är utsmyckade med liggande spårmarkeringar, har målats på fabrik – där också fönster, inklusive fönsterbleck, har monterats. Balkongerna är upphängda i dragstag.

Balkonger – Eriksberg Maskinkajen
Vid exploateringen av Eriksberg och Maskinkajen har balkonger levererats till flertalet projekt och etapper. Exempel på projekt

  • Stapelbädden, Tuve Bygg
  • Dockan, NCC
  • Terra Nova, Peab
  • Masten, Skanska

Balkonger – Kvibergs terrasser
Balkongleveranser till flertalet etapper. Leveranserna har utförts i tre steg.

Beställare

  • Tuve Bygg
  • Sefa betong

Stommar – Fiskebäcks brygga, Göteborg
Med Skanska som beställare har vi uppfört stommar till elva flerbostadshus samt två parkeringshus i källarplan. I vårt åtagande har ingått konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare och trappor. Vi har dessutom monterat av beställaren tillhandahållna plattbärlag. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar, och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag.

Stommar – Ljuset, Alingsås
Vi har uppfört stommar till tre punkthus, ett låghus samt ett parkeringshus i två huvudetapper. I åtagandet har konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare, massiva bjälklag och trappor ingått. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar, och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag. Skanska är vår beställare.

Stommar – Björken, Göteborg
Med Skanska som beställare har vi uppfört stommar till fyra flerbostadshus. I vårt åtagande har konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare och trappor ingått. Vi har dessutom monterat av beställaren tillhandahållna plattbärlag. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag.

Väggar – Gamla Ullevi, Göteborg
Vid nybyggnation av Gamla Ullevi har Sollebrunns Betongelement konstruerat, tillverkat och levererat utvändiga vägg- och sargelement, något komplexa element då fasaden svänger. Elementen har tillverkats i vit infärgad betong. Beställare var Higabtgruppen.

Väggar – Porten Rättscentra, Örebro
Med avancerad formsättning och målade samt infärgade element har vi på beställning av Skanska tillverkat och levererat fasadelement till Rättscentra i Örebro. Ett komplext projekt med avseende på den avancerade formsättningen.

Väggar och läktarelement – Bohus Idrottshall
I vårt åtagande har konstruktion, tillverkning leverans och montage ingått. Ytterväggarna är tillverkade med brädformad utsida och innerväggarna inkluderar bärande väggar såväl som endast avgränsande väggar för t.ex omklädning och dusch. Läktarelementen har på plats delvis beklätts med trä. AF Bygg var beställare.

Väggar, balkonger, loftgångar samt utvändiga trappor – Orkesterdiket, Lund
Med Peab som beställare har vi konstruerat, tillverkat och levererat ovan nämnda element. Projektet har utförts med ytterväggar formade med liggande sinusprofilering.