Västra Allén, Halmstad

februari 1, 2022 13:54

Objektsnamn: Västra Allén
Beställare: Skanska
Produkt: Balkongplattor
Leveransstart: Maj 2021