Särimner, Malmö

december 13, 2017 14:38

Objektsnamn: Särimner 1
Beställare: Thage i Skåne, Kristianstad
Produkt: Balkongplattor
Leveransstart: februari 2018