Nordström, Karlskrona

februari 1, 2022 13:55

Objektsnamn: Nordström
Beställare: NCC
Produkt: Stomme
Leveransstart: September 2021