Lindaren, Västerås

december 6, 2017 10:11

Objektsnamn: Lindaren
Beställare: NCC, Västerås
Produkt: Trapphusstommar inkl. montage samt balkongplattor
Leveransstart: november 2017