Hovås Höjd, Göteborg

februari 1, 2022 13:48

Objektsnamn: Hovås Höjd
Beställare: Tornstaden
Produkt: Stomme
Leveransstart: Januari 2021