Esplanaden, Göteborg

februari 1, 2022 13:55

Objektsnamn: Esplanaden
Beställare: Skanska
Produkt: Balkongplattor och massiva innerväggar
Leveransstart: Juli 2021