Företaget

  • Sollebrunns Betongelement har cirka 70 anställda.
  • Sollebrunns Betongelement omsätter >140 MSEK.
  • Sollebrunns Betongelement levererar årligen > 10 000 betongelement från våra anläggninger i Sollebrunn och Polen.
  • Ägandet är fördelat på 12 privatpersoner, varav 8 är aktiva inom bolaget.
  • Den övergripande styrningen sker via en styrelse med en extern professionell ledamot och representanter från ägarna.
  • Den operationella styrningen sker via VD och företagets ledningsgrupp.