Företaget

  • Sollebrunns Betongelement har cirka 80 anställda.
  • Sollebrunns Betongelement omsätter >190 MSEK.
  • Sollebrunns Betongelement levererar årligen > 10 000 betongelement från våra anläggninger i Sollebrunn och Polen.
  • Sedan 1 mars 2021 ägs Sollebrunns Betongelement av Thomas Concrete Group AB. I koncernen ingår även Thomas Betong.