Vår affärsidé

Sollebrunns Betongelement AB verkar som leverantör samt entreprenör på marknaden för prefabricerade betongelement i Sverige och Norge. Vi tillverkar de flesta typer av betongelement utifrån kundens behov och önskemål. Vår breda kompetens och erfarenhet i kombination med flexibel tillverkning gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva produkter med korta led- och leveranstider.

Vision
Genom förverkligandet av ett energi- och underhållssnålt boende är vi en del av Sveriges framtida byggsystem!

Värdegrund
Sollebrunns Betongelement har tagit fram tre ledord som styr och prioriterar vårt dagliga arbete. De är samtliga lika viktiga för vår gemensamma framgång tillsammans med våra kunder.

Engagemang
Genom Sollebrunns Betongelements stora engagemang och ansvarstagande i våra åtaganden ser vi till att infria och även överträffa våra kunders och samarbetspartners förväntningar. Vi strävar ständigt efter nya arbetssätt och funktionslösningar för att förverkliga kundens behov av tillgängliga, högklassiga produkter och tjänster.  Vi strävar efter goda, ärliga och respektfulla relationer!

Kvalité
Sollebrunns Betongelement strävar oavbrutet efter att reducera våra kvalitetsbristkostnader – allt för ett minimalt resursutnyttjande och ett mindre kostsamt byggande. Med vår etablerade ”Sollebrunns kvalité” vinner vi ständigt förnyat förtroende med en av marknadens bästa och minst resurskrävande prefab!

God arbetsmiljö och säkerhet
Sollebrunns Betongelement har ett arbetssätt präglat av stor glädje och en önskan om att ta vår verksamhet mot nya realistiska mål. Vi är ärliga och respektfulla i våra relationer.  Säkerhet är ingen klyscha, det är en självklarhet!