För att vi bryr oss om...

• din order
• varandra
• hantverket
• arbetsmiljön
• leveranssäkerhet
• mångfalden
• kvaliteten
• slutresultatet
• ett hållbart samhälle

Andemeningen med vår underryckare/pay off – För att vi bryr oss – är att påvisa vår unicitet och vad som särskiljer oss från många andra aktörer i branschen. Just det att det finns en människa, ett personligt engagemang, bakom den hårda/råa betongen.

Vi tycker också att den sammanfattar alla våra övriga mervärden på ett bra sätt när det kommer till kvalitet, lönsamhet, korta ledtider, hög servicegrad/leveranssäkerhet, ett gott hantverk och en hög kompetens. Likaså vill vi att begreppet ska genomsyra övriga aspekter som mångfald, arbetsmiljö, hållbarhet och att vi tar hand om varandra.