Kompletta stommar

Om du önskar bygga modernt, ekonomiskt och rationellt med en förkortad byggtid på arbetsplatsen skall du välja en stomme av prefabricerade betongelement. Vi på Sollebrunns Betongelement åtar oss leverans av kompletta stommar av prefabricerade betongelement med eller utan montage. För de kunder som själva önskar montera bistår vi naturligtvis med råd och projektledning. Vid leverans av en komplett betongstomme kan sandwichelement, massiva innerväggar, balkongplattor, pelare, trappor, vilplan, hissgropar, hisstoppar och massiva bjälklag (såväl förspända som slakarmerade) levereras. För att på bästa sätt kunna skapa den mest resurssnåla lösningen för ert byggprojekt är det av största vikt att vi kommer in i projekteringen på ett tidigt stadium. Läs vidare under våra olika produktgrupper och våra referensprojekt för att få mer information om vårt erbjudande som i alla sina delar naturligt formas till en helhet – en komplett prefabricerad betongstomme.

 

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Sofia Nilsson
Projektchef och säljare
0322 67 05 84
0736 76 92 37
sofia.nilsson@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Josef Andersson
Försäljning och projektledning
0322-67 05 89
0728-88 47 07
josef@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Shin-Ven Chen
Försäljningschef
0702 85 01 06
shin-ven.chen@sollebrunnsbetong.se