Pelare

Sollebrunns Betongelements betongpelare tillverkas runda, kvadratiska eller rektangulära i varierande längder efter idag gällande normer och dimensioneras för varje aktuellt projekt med hänsyn till såväl belastningar som byggnadens utformning.

 

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se