Entreprenader/Montage

Utifrån Sollebrunns Betongelements kompletta sortiment av prefabricerade betongelement, vår breda organisation och höga kompetens har vi möjlighet att ombesörja montage av såväl kompletta stommar som mindre renoverings- och tillbyggnadsprojekt. Vi tar fram de tekniska lösningarna till ett montage när det gäller såväl nyproduktion som balkongbyten eller kompletteringar på befintliga stommar.

 

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se