Bjälklag

I Sollebrunns Betongelements erbjudande ingår massiva prefabricerade bjälklag, såväl förspända som slakarmerade. Genom att välja massiva bjälklag, som kan varieras från projekt till projekt, uppnås en optimal prefabriceringsgrad tillsammans med en hög flexibilitet. Våra massiva förspända bjälklag är att rekommendera då större spännvidder är aktuella. Bjälklagselementen kan kompletteras med avlopp, ventilation samt eldragningar – allt efter dina behov. Massiva bjälklag är gynnsamma för att säkerställa ljudkraven vid till exempel bostadsproduktion, de är lätta att montera och ger konstruktionen på plats en snabbt säkerställd stabilitet.

 

 

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Sofia Nilsson
Projektchef och säljare
0322 67 05 84
0736 76 92 37
sofia.nilsson@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Josef Andersson
Försäljning och projektledning
0322-67 05 89
0728-88 47 07
josef@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Shin-Ven Chen
Försäljningschef
0702 85 01 06
shin-ven.chen@sollebrunnsbetong.se