Bjälklag

I Sollebrunns Betongelements erbjudande ingår massiva prefabricerade bjälklag, såväl förspända som slakarmerade. Genom att välja massiva bjälklag, som kan varieras från projekt till projekt, uppnås en optimal prefabriceringsgrad tillsammans med en hög flexibilitet. Våra massiva förspända bjälklag är att rekommendera då större spännvidder är aktuella. Bjälklagselementen kan kompletteras med avlopp, ventilation samt eldragningar – allt efter dina behov. Massiva bjälklag är gynnsamma för att säkerställa ljudkraven vid till exempel bostadsproduktion, de är lätta att montera och ger konstruktionen på plats en snabbt säkerställd stabilitet.

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se