Balkongplattor och loftgångar

Sollebrunns Betongelements balkongplattor och loftgångar tillverkas generellt med hålkäl, fall från fasad samt droppnäsa men kan vid nybyggnation förses med olika lösningar för koppling och momentinspänning till den övriga stommen. Här kan man också som ett led i miljöarbetet hitta olika lösningar för att minimera köldbryggor och minska energiförbrukningen till exempel med hjälp av isolerings- och inspänningsmoduler.

För kompletterande upplag kan prefabricerade betongpelare nyttjas.

När det gäller balkongplattor till ombyggnadsprojekt finns det lika många lösningar som det finns hus: nya balkonger, utbyggnad av befintliga balkonger, lösningar med betongstomme, stålstomme och dragstag samt upplag på vägg, upplag på inspänd konsol etc.

Våra balkongplattor och loftgångar gjuts med kanterna och undersidan mot en slät yta medan översidan rollas. Finns önskemål om eventuella räckesinfästningar eller andra ingjutningsdetaljer löser vi naturligtvis även detta.

 

Kontakt

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Johan Ribbing
Försäljning
0322-67 05 96
0708-30 92 10
johanr@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Sofia Nilsson
Projektchef och säljare
0322 67 05 84
0736 76 92 37
sofia.nilsson@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Josef Andersson
Försäljning och projektledning
0322-67 05 89
0728-88 47 07
josef@sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger

Shin-Ven Chen
Försäljningschef
0702 85 01 06
shin-ven.chen@sollebrunnsbetong.se