En komplett leverantör

Sollebrunns Betongelement är en leverantör av prefabricerade betongelement (stommar, väggar, balkonger, bjälklag, pelare och trappor) som ger effektiva och därmed ekonomiska lösningar med hög kvalitet. När du anlitar oss så avgör du själv omfattningen av vårt åtagande. Det kan innefatta alltifrån förfrågan, kalkyl, offert och diskussion till order, utförande, tekniska lösningar, projektering, tillverkning, leverans och eventuellt montage. Det är dina behov och dina val som styr vårt åtagande.

Då vi inte har någon standard vad det gäller måttsättning, ytstruktur eller kulör är det endast fantasin, de produktionstekniska hindren och eventuella transportsvårigheter som sätter gränserna för vad som är genomförbart. Tack vare våra duktiga hantverkare har vi möjlighet att ta fram specialelement helt utifrån dina egna önskemål.

Oaktat omfattning så ska alltid säkerhet, god arbetsmiljö och kvalité genomsyra vårt åtagande och vår egen såväl som våra samarbetspartners personal har givetvis erforderlig utbildning och kompetens.

Välkommen att kontakta oss så hittar vi säkert upplägg som passar just dig och dina behov utifrån parametrar som utseende, teknik och inte minst ekonomi.

Genom att välja en stomme i prefabricerad betong gör du ett hållbart val för framtiden. Detta byggsystem är det naturliga valet om det är ett passiv- eller lågenergihus som skall byggas. Sollebrunns Betongelement är en del av Sveriges framtida byggsystem!