En sommarhälsning 2022

juni 15, 2022 16:51

Vi är snart halvvägs in i 2022. Ett halvår som många i vår bransch kommer att minnas som extraordinärt.

Det har varit en stark byggmarknad med hög efterfrågan på våra produkter och tjänster. Det är förstås mycket glädjande och har gjort att vi kunnat investera och vidareutveckla vår fabrik.

Samtidigt har Covid, som man hoppades skulle försvinna, slagit till med dunder och brak under vintern och våren. Med hjälp av våra fantastiskt duktiga medarbetares stora engagemang har vi ändå lyckats lösa de allra flesta av våra åtaganden mot er kunder på ett bra sätt. Det är vi stolta över.

”Cementkris-frågan” har fortsatt skapa oro även om den akuta risken för brist är borta. Detta tack vare det tillfälliga tillstånd som Cementa fått i Slite, samt vår egen import av bindemedel till Sverige genom systerbolaget Thomas Cement. Dock är cementförsörjningsfrågan för Sveriges behov 2023 fortfarande oviss. Men vi känner oss trygga med försörjningen för fabriken i Sollebrunn.

Utöver detta har vi ett pågående krig i Europa, som skapar ett fruktansvärt lidande för många människor. Det har också påverkat oss genom extraordinära kostnadsökningar på material och energi som krävs för vår tillverkning och transport. Det är inget någon kunnat förutse och vi måste enligt branschbestämmelserna ABT/ABM reglera detta genom prishöjningar i pågående projekt. Vi hoppas på förståelse för det.

Vi fortsätter att tillsammans med våra kollegor i Thomas Concrete Group utveckla verksamheten och medarbetarna i Sollebrunn.

Vi står starka och vårt mål är att fortsätta vara en självklar leverantör av högförädlade Prefab-produkter med en god kvalitet och service.

En glad sommar tillönskas alla våra kunder och samarbetspartner. 🙂

Varma hälsningar

Carina Edblad
VD Sollebrunn Betongelement och Thomas Betong