Summering 2021

2021 har varit ett minst sagt händelserikt och utmanande år för de flesta av oss.

Corona-pandemin som slog till 2020 har fortsatt att gäcka oss, vilket betytt att vi även under 2021 tvingats försöka upprätthålla verksamheten, trots att vi periodvis dragits med onormalt hög sjukfrånvaro p.g.a. hög försiktighet vid förkylningssymtom. De åtgärder vi vidtagit för att försöka förhindra smittspridning på företaget verkar ha fallit väl ut, och vi har under hela pandemin bara haft ett fåtal ur vår personal som konstaterats covid-sjuka. Lyckligtvis har dom alla blivit fullt återställda och kunnat återvända till sitt arbete inom en inte alltför lång tid.

Vi kommer även att minnas 2021 som året, då våra råvaru- och materialpriser sköt i höjden. En kombination av fraktfartyg som suttit fast och stängt till Suezkanalen i 106 dagar, råvarubrist och brist på fraktcontainers har blivit vardag för oss. Denna situation är nog tyvärr något vi får leva med ett bra tag framöver…
Ett av de stora samtalsämnena inom branschen under hösten har varit hur tillgången på cement kommer att se ut framgent. Glädjande är att, som det i skrivande stund ser ut, verkar tillgången säkrad i alla fall 13 månader framåt. Cementbristen kan komma att bli det bränsle som branschen behöver för att snabba på arbetet med att implementera alternativa bindemedel i betongtillverkningen, samt optimera våra recept för att minimera vår cementförbrukning som ytterligare ett led i att minska Co2-påverkan från våra produkter.

Sedan mars i år ingår vi i Thomas Concrete Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla bolaget med klimatförbättrande produkter, säkrare bindemedelsförsörjning, konstruktionskompetens och nya möjligheter inom digitalisering, samtidigt som vi behåller vår starka lokala entreprenörsanda och service.
Nu ser vi med spänning fram emot 2022, som även det verkar bli ett bra år med fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Johan Sjöö, platschef och inköp


Publicerat

i

av

Etiketter: