Sollebrunns Betongelement satsar på solpaneler

Som ett led i vårt hållbarhetstänk har vi beslutat oss för att investera i en solcellsanläggning när vi nu uppför vår nya efterbearbetningshall. Byggnationen av hallen pågår och tanken är att förse delar av taket med solpaneler. Totalt pratar vi om en anläggning på 70 kilowatt och med möjlighet till utbyggnad till den dubbla storleken. Arbetet sker i nära samverkan med Nossebro Energi, som utöver att man är huvudman för själva anläggningen, även är behjälpliga med ansökningar, kontakten med nätägarna och idriftsättningen etc.

– Jättekul och intressant att en större produktionsanläggning likt Sollebrunns Betongelement vågar gå i bräschen och satsa på en solcellsanläggning, säger Pereric ”Pejjen” Johansson på Nossebro Energi.

– Totalt pratar vi om 228 monokristalina solpaneler och marknadens största växelriktare i det här segmentet, förklarar Pejjen. Växelriktaren omvandlar den ingående likströmmen till just växelström.

Nossebro Energi är något av en föregångare på området även i det här fallet.

– Vi har faktiskt hållit på med solcellsanläggningar till privatbostäder, mindre företag och lantbruksfastigheter sedan ett dussintal år tillbaka och detta i samarbete med vår grossist Nordic Solar i Töcksfors. Anläggningen ifråga är av tyskt märke – SMA på växelriktaren och Q-Cell på själva solpanelerna.

Förhoppningen är att den nya anläggningen, när den från och med augusti 2020 är i drift, ska svara för en tredjedel av Sollebrunns Betongelements totala elbehov. Eventuellt överskott, som produceras sommartid och på helger, säljs tillbaka till Bjärke Energi/BestEl såsom nätägare.

Vad är utmaningen i just det här specifika fallet?

– Framför allt att taket är ett så kallat ”mjukt” tak, dvs består av en takduk. Här måste man tänka till rejält när det gäller att få solpanelernas fästanordningar på plats på ett bra och säkert sätt, förklarar Pejjen.

Investeringskostnaden för den nya anläggningen uppgår till ca 1 miljon kronor, varav delar har erhållits som bidrag från Länsstyrelsen.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: