Building Sustainability 18

Vi har varit på konferensen Building Sustainability 18 i Stockholm. Hållbarhet blir nu en allt viktigare fråga globalt och så även i byggbranschen. Under två späckade dagar tog vi del av seminarier, föreläsningar och paneldebatter.
– Tidigare har fokus på hållbarhet i vår bransch legat på driftsfasen av en fastighets liv, men nu tittar man också på själva byggfasen. Och där kommer vi in i bilden, säger Per Antonsson.


Publicerat

i

av

Etiketter: