God fortsättning!

Det vill vi på Sollebrunns Betongelement tillönska alla våra kunder och samarbetspartner så här i början av det nya året. Ett år vi hoppas och tror mycket på. Trots en del skriverier om en viss avmattning på byggsidan i Stockholmsregionen är detta inget vi ser några tendenser till i våra trakter – vi har all anledning att vara optimistiska då våra orderböcker inför 2018 ser mycket bra ut. Vi kan även konstatera, trots att vårt bokslut ännu inte är färdigt, att föregående år visar på ett väldigt gott resultat.

Som en liten nyhet kan vi nämna att vi för tillfället håller på att bygga ut vår så kallade D-hall med 200 kvm för att få än bättre ytor till förfogande. Ett arbete som inleddes i december och som beräknas vara klart i maj i år. Vi har också fått möjlighet att förvärva vår grannfastighet om närmare 3 hektar, vilket ger oss en god handlingsfrihet inför framtiden.

Vi hörs och syns under 2018!

Per Antonsson, VD, samt övriga medarbetare


Publicerat

i

av

Etiketter: