Satsning på säkerhet och hälsa

Vi på Sollebrunns Betong har bestämt oss för att under innevarande år satsa lite extra resurser på områdena miljö, säkerhet och hälsa. Som en del i detta arbete ingår att skapa de mest optimala förutsättningarna för ett ergonomiskt tänkande på våra olika arbetsplatser – framför allt i vår produktion. Detta arbete sker tillsammans med vår företagshälsovård Avonova som nyligen filmat utvalda moment ute i fabriken. Därefter har man gjort en gemensam analys och genomgång med personalen för att öka medvetandegraden vad gäller besvärsområden som rygg, nacke och axlar samt komma med förslag på lämpliga åtgärder för att kunna förebygga dessa typer av besvär.

– Det är viktigt att man tar hand om sig själv. Analysen visade att det inte går att förändra själva arbetsmomenten speciellt mycket, utan att det mer handlar om att varje individ tar ansvar för sin egen hälsa genom att tänka och träna på rätt sätt, säger Monika Sannestål.

– Just därför har alla fått ett träningsprogram enligt Tabata-metoden som man får träna på för egen hand.

Stort tack till Marcus och Anna från Avonova som har lett arbetet på ett mycket bra och uppskattat sätt.


Publicerat

i

av

Etiketter: