Investeringar för bättre logistik

Under sommaren och semestern har gårdsplanen och alla körytor runt Sollebrunns Betong försetts med ny beläggning för att förbättra underlaget och öka tillgängligheten. Under hösten kommer också en ny bockkran att uppföras för att förbättra lastmöjligheterna. Den nya kranen kommer att tas i drift i december och därmed finns två likartade kranar till förfogande. Den gamla tornkranen kommer att tas bort när den nya bockkranen är på plats och därmed ökar säkerheten ytterligare då bockkranarna generellt är mindre vindkänsliga.

Sollebrunns betongelement AB betongstommar betongväggar betongpelare betongbjälklag betongtrappor betongbalkonger stommar väggar pelare bjälklag trappor balkonger


Publicerat

i

av

Etiketter: