Arbetsmiljöutbildning

maj 5, 2014 14:28

Arbetsledare, skyddsombud samt delar av företagsledningen har under tre givande heldagar gemensamt fördjupat sig i begreppet arbetsmiljö. -”Ett ämne där det är viktigt med insikt och kunskap” säger Håkan Hagwall (VD).