Referenser

Nedan följer att axplock av olika byggprojekt där Sollebrunns Betongelement varit delaktiga som leverantör.

Balkonger – Eriksberg Maskinkajen
Vid exploateringen av Eriksberg och Maskinkajen har balkonger levererats till flertalet projekt och etapper.

Exempel på projekt

  • Stapelbädden, Tuve Bygg
  • Dockan, NCC
  • Terra Nova, Peab
  • Masten, Skanska

Balkonger – Kvibergs terrasser
Balkongleveranser till flertalet etapper. Leveranserna har utförts i tre steg.

Beställare

  • Tuve Bygg
  • Sefa betong

Stommar – Fiskebäcks brygga, Göteborg
Med Skanska som beställare har vi uppfört stommar till elva flerbostadshus samt två parkeringshus i källarplan. I vårt åtagande har ingått konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare och trappor. Vi har dessutom monterat av beställaren tillhandahållna plattbärlag. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar, och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag.

Stommar – Ljuset, Alingsås
Vi har uppfört stommar till tre punkthus, ett låghus samt ett parkeringshus i två huvudetapper. I åtagandet har konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare, massiva bjälklag och trappor ingått. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar, och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag. Skanska är vår beställare.

Stommar – Björken, Göteborg
Med Skanska som beställare har vi uppfört stommar till fyra flerbostadshus. I vårt åtagande har konstruktion, tillverkning och leverans samt montage av ytterväggar, innerväggar, balkongplattor, pelare och trappor ingått. Vi har dessutom monterat av beställaren tillhandahållna plattbärlag. Ytterväggarna är formsatta med liggande förtagningar och merparten av ytterväggarna har färgbehandlats på fabrik. Elementen har dessutom på fabrik kompletterats med fönster och plåtbeslag.

Väggar – Gamla Ullevi, Göteborg
Vid nybyggnation av Gamla Ullevi har Sollebrunns Betongelement konstruerat, tillverkat och levererat utvändiga vägg- och sargelement, något komplexa element då fasaden svänger. Elementen har tillverkats i vit infärgad betong. Beställare var Higabtgruppen.

Väggar – Porten Rättscentra, Örebro
Med avancerad formsättning och målade samt infärgade element har vi på beställning av Skanska tillverkat och levererat fasadelement till Rättscentra i Örebro. Ett komplext projekt med avseende på den avancerade formsättningen.

Väggar och läktarelement – Bohus Idrottshall
I vårt åtagande har konstruktion, tillverkning leverans och montage ingått. Ytterväggarna är tillverkade med brädformad utsida och innerväggarna inkluderar bärande väggar såväl som endast avgränsande väggar för t.ex omklädning och dusch. Läktarelementen har på plats delvis beklätts med trä. AF Bygg var beställare.

Väggar, balkonger, loftgångar samt utvändiga trappor – Orkesterdiket, Lund
Med Peab som beställare har vi konstruerat, tillverkat och levererat ovan nämnda element. Projektet har utförts med ytterväggar formade med liggande sinusprofilering.