Vallhamra Torg 2:1

maj 22, 2015 14:21

Objektsnamn: Vallhamra Torg 2:1
Beställare: Tuve Bygg AB
Produkt: Balkonger
Preliminär leveransstart: augusti 2015