Skålpundet

maj 22, 2015 14:19

Objektsnamn: Skålpundet, Göteborg
Beställare: Betonmast, Göteborg
Produkt: Balkonger och loftgångselement
Preliminär leveransstart: september 2015