Tollare Torg

februari 3, 2015 09:57

Objektsnamn: Tollare Torg, Stockholm
Beställare: NCC, Stockholm
Produkt: Komplett prefab betongstomme
Preliminär leveransstart: maj 2015