Aspö

februari 3, 2015 09:56

Objektsnamn: Aspö, Skövde
Beställare: PEAB, Skövde
Produkt: balkonger, hissgropar och trappor
Preliminär leveransstart: mars 2015