Livregementet

februari 1, 2015 12:43

Objektsnamn: Livregementet 1, Örebro
Beställare: LG Söderberg fastigheter
Produkt: Yttervägg, innervägg och balkonger
Preliminär leveransstart: hösten 2015