Hills flerbostadshus, Göteborg

september 29, 2017 15:27

Objektsnamn: Hills flerbostadshus
Beställare: Veidekke entreprenad, Göteborg
Produkt: Innerväggar och balkongplattor
Leveransstart: oktober 2017