Fossilen

maj 29, 2015 13:14

Objektsnamn: Fossilen
Beställare: Thage, Kristianstad
Produkt: Balkonger, utvändiga trappor
Preliminär leveransstart: augusti 2015