Åsikten, Uppsala

juni 13, 2017 18:36

Objektsnamn: Åsikten
Beställare: HMB Construction, Uppsala
Produkt: Balkonger
Leveransstart: våren 2017