Kvalitet & miljö

Vi på Sollebrunns Betongelement tillämpar alla befintliga regelverk och efterlever de högt ställda krav som gäller utifrån givna kvalitets- och miljöaspekter.

NordCert
Alla våra produkter är BBC-märkta i och med att vi är certifierade av NordCert. Det innebär att vi följer deras regelverk och garanterar att produkterna är tillverkade enligt gällande byggnormer.

nordcert-certifikatNordcert-Certifikat

 

CE-märkning
Vi CE-märker våra produkter.

Byggvarudeklarationer
Balkong och loftgång 
Bjälklag
Innerväg
Pelare och balk
Trappor
VI vägg
Yttervägg

Vi har våra produkter bedömda i Sunda Hus ,
Byggvarubedömningen och Basta

loggor_ny

Sunda Hus
• Miljödata Balkong Loftgång
• Miljödata Yttervägg
• Miljödata VI vägg
• Miljödata Trappa
• Miljödata Pelare/Balk
• Miljödata Innervägg
• Miljödata Bjälklag

Byggvarubedömningen
Balkong Loftgång
Bjälklag
Innerväg
Pelare Balk
Trappa
VI Vägg
• Ytterväg

Transporter
Vår speditör, BRA Åkeri, är miljöcertifierad enligt SS-ISO 14001.

Ekonomi
Sollebrunns Betongelement har en Trippel A-rating (AAA), en rating som endast 2,8 procent av Sveriges företag innehar, vilket är ett bevis på att vi är en stabil partner som du kan känna dig trygg med.
Vi har också högsta kreditvärdighet enligt UC AB, vilket betyder att det enligt UC AB innebär mycket liten risk att göra affärer med oss.